BIT maskin.

Bit Maskin ble etablert i 2005 av Bjørn Inge Gabrielsen og Truls Larsen. Bit Maskins virksomhetsområde var fra starten gravearbeid i tillegg til maskinutleie, – men i dag er det maskinutleie som utgjør største delen av virksomhetsområdet.
Bit maskin har en maskinpark som i dag spenner fra små gravemaskiner til større gravemaskiner til hjullastere og annet utstyr for entreprenører såvel som privatpersoner. Vi ser at trenden er at private oftere enn før ønsker å leie lettere maskiner for å gjøre  arbeid rundt hus og tomt, ved å leie maskin kan dette arbeidet gjøres raskere enn hva som ville vært tilfelle med manuelt arbeide.